• Ремонт на покриви с керемиди
Почистване на основата
Изкърпване на покривни язви, където е необходимо
Грундиране на основата с битумен грунд
Полагане на  усилен воалит   {4.0 кг/м2}
Залепване с газопламъчна горелка
10_80