• Ремонт на покриви с керемиди
Разкриване на покрив 1,50 лв
Почистване на прах и кал 1,00 лв
 Подмяна на дъски до 5% от площа на покрива 0,00 лв
 Полагане на чешка мушама за под керемиди { зебло }  2.30 лв
 Наковаване на вертикални и хоризонтални летви /скара/ 2,00 лв
 Нареждане на керемиди 2,30 лв
 Подмазване на капаци с варов-циментов разтвор 1,20 лв
Изхвърляне на строителни отпадъци от покрива  от изпълнителя.  0,00 лв
10_30