• Ремонт на покриви с керемиди
Демонтаж на съществуваща конструкция
Изграждане на нова конструкция до съсечена ламперия
Полагане на чешка мушама за под керемиди { зебло }
Наковаване на вертикални и хоризонтални летви /скара/
Подмазване на капаци с варов-циментов разтвор
ТРУД И МАТЕРИАЛИ {Без закупуване на керемиди}
75_00